loading

Novosti

Završna konferencija projekta Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutr

Završna konferencija projekta Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutr
20. sij 2020.

Konferencija je 23. siječnja okupila oko sedamdeset sudionika projekta pred kojima su predstavljena znanstvena istraživanja koja se odnose na socijalni dijalog u Hrvatskoj u dekadi 2020.-2030, ali i prijedlozi za daljnje korake u povezivanju svih partnera: države, sindikata i poslodavaca. 

Prema istraživanjima neke eksterne okolnosti poput iseljavanja radne snage i demografskih faktora identificirani su kao glavni trendovi u budućnosti, uz tehnološke promjene, koji će u narednoj dekadi značajno utjecati na ulogu poslodavaca. Političke i ekonomske promjene se preklapaju: iseljavanje radno sposobnog stanovništva dovodi do nedostatka radne snage svih kategorija. Očekivanja su da će se upravo iz tih razloga bitno u narednoj dekadi povećati interes za socijalnim dijalogom svih partnera.

Najveći izazovi za sve partnere u socijalnom dijalogu (Vlada, sindikati, poslodavci) vezani su upravo uz prekarizaciju rada i nedostatak radne snage. U budućem periodu očekuje se još veće „prebacivanje loptice“ na bipartitni socijalni dijalog te povećanje uloge direktnog pregovaranja i odnosa poslodavac - radnik. Europska unija definirana je kod ispitanika kao bitan faktor utjecaja na socijalni dijalog -identificirana kroz više različitih aspekata, najviše vezanih za globalni utjecaj i usvajanje regulative ali isto tako i izgradnje kapaciteta.

Dominanta kategorija u odgovorima ispitanika vezana za kapacitete za socijalni dijalog u budućnosti jest da Vladi nedostaje spremnosti i stručnosti za socijalni dijalog.

To se očituje kroz nedostatak znanja i vještina, nepoznavanje osnova ili suvremenih trendova socijalnog dijaloga ili nedostatak usmjerenja na socijalni dijalog. Ispitanici su iskazali podvojenost i što se tiče uloge i kapaciteta sindikata, s jedne strane sindikate vide kao mogućnost za jačanje kapaciteta socijalnog dijaloga, s druge strane kao prepreku istome.

Što se poslodavaca tiče ispitanici daju različite procjene kompetencija koje su uglavnom pozitivne. Veće je pitanje kako upošljavaju svoje kapacitete.

Među zaključcima istraživanja je i da Hrvatska ima nisku razinu javnog dijaloga, a tome svakako doprinosi niska razina socijalnog kapitala koji se ponajviše očituje u niskoj razini povjerenja koje građani imaju u institucije, pa tako i jedni u druge. Istraživanje tima CERANEO pokazuje da ispitanici očekuju da će socijalni dijalog ipak jačati u budućnosti, no to podrazumijeva i rast svijesti o društveno odgovornom poslovanju i svijest o potrebi za socijalnim dijalogom, dok će sindikati trebati artikulirati strategiju nove sindikalne prakse.

Projekt „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030“  vrijedan je 1.140.801, 83 HRK te ostvaruje povećanje kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjena iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse, a u skladu je sa Strategijom Europa 2020. 

 

 

 

 

 

 

O PROJEKTU MIP2030

 

 

Projekt „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030“ ostvaruje povećanje kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjena iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse, a u skladu je sa Strategijom Europa 2020. Predvodnička inicijativa „Program za nove vještine i radna mjesta“ (htto://ec.europa.eu/europe2020) te OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Investicijski prioritet 11.ii, Specifični cilj 11.ii 1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja (www.ljudskipotencijali.hr). Očekuje se da će se članovi projektnog tima dodatno osposobiti za stručnjake u području socijalnog dijaloga. Tematskim promotivnim videima i kroz facebook kampanju osnažit će se interesi i provesti će se kampanja za nove standarde socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt na inovativan način pristupa oživljavanju kulture socijalnog dijaloga kroz uključivanje 8 neovisnih stručnjaka koji će prema Delphi metodi odgovoriti na pitanja o stvarnim mogućnostima i razvoju novih perspektiva socijalnog dijaloga do 2030.

Jačanje socijalnog dijaloga obuhvaćeno je kroz partnerske organizacije. Grad Zagreb ima izravan interes jer je jedan od partnera tripartitnog socijalnog dijaloga u GSV-u Grada Zagreba, a u projektne aktivnosti uključuje promicanje dijaloga sa socijalnim partnerima u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razvojna agencija kao inkubator mladih inovatora i budućih poduzetnika, odnosno poslodavaca, iskazuje interes u projektu radi upoznavanja svojih članova s benefitima socijalnog dijaloga u njihovoj tvrtki i okruženju, a uključivanjem u projektne aktivnosti osigurava razmjenu informacija i članovima Lokalnoga partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba kojim taj partner koordinira. Hrvatska udruga za mirenje projektu daje dodanu vrijednost jer je institut mirenja jedan od ključnih prioriteta i osnažuje kulturu socijalnog dijaloga, a sindikalna središnjica Hrvatska udruga radničkih sindikata i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, sudjelovanjem u projektu jačaju vlastite kapacitete za sudjelovanje u socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini, odnosno na razini kompanije, a ujedno jačaju kapacitete za socijalni dijalog i na nižim razinama za sve svoje članove.

Projektom provest će se aktivnosti ispitivanja razloga slabljenja socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz istraživanje usporednom analizom hrvatskog okvira socijalnog dijaloga s okvirom za socijalni dijalog kroz primjere druge četiri zemlje EU (Švedska, Njemačka, Italija, Poljska). Rezultat istraživanja treba doprinijeti postavljanju novih standarda socijalnog dijaloga radi ujednačavanja s postignućima EU socijalnog dijaloga. Ova aktivnost osigurava podršku partnerskim organizacijama koje će rezultate istraživanja koristiti u promicanju i zagovaranju razvoja novih modela socijalnog dijaloga. Projekt partnerskom inicijativom ulaže u razvoj i unapređenje socijalnog dijaloga te ostvaruje povećanje stručnih kompetencija 40 predstavnika iz partnerskih organizacija koji će biti uključeni u programe osposobljavanja S ciljem izgradnje ljudskih potencijala socijalnih partnera održat ćr se 4 tematska okrugla stola: „Okviri djelovanja za zapošljavanje mladih“, Socijalni dijalog – brojka ili sadržaj“, „EU mehanizmi i alati za održivi socijalni dijalog uz održavanje završne konferencije „Održivi socijalni dijalog u promijenjenim industrijskim odnosima 2030“ te razmjene iskustava i upoznavanje primjera najboljih praksi.

Sve o EU projektu Novog sindikata MIP2030 možete pronaći na ovome linku.

NOVOSTI: Studijski posjet u Milano 11.-13.9.2019.

 

 

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija