loading

Online Gathering / Online Skup

Online Gathering / Online Skup
10. sij 2024.

In English:

Our upcoming online event, "Empowering Trade Unions in the AI-Driven World of Work", scheduled for February 6, 2024, will be conducted in English. The event will feature a diverse panel of experts from various European organizations, and an expert panel including Branka Anđelković from Fairwork/Public Policy Research Center (CENTER), Viktor Gotovac from the Faculty of Law, University of Zagreb, and Tomislav Kiš, General Secretary of Novi Sindikat. We are also excited to announce Jessica Pidoux as our keynote speaker, director of PersonalData.IO and researcher at the University of Neuchâtel. Jessica, an expert in the field of personal data usage in AI platforms, will provide invaluable insights into the impact on labor rights.

Register HERE

Additionally, we are planning a face-to-face event with covered accommodation and travel expenses (for a limited number of participants). The detailed agenda includes panel discussions, keynote speeches, and interactive sessions:

09:00 - 09:15 | Opening Session 

Welcome and Introduction by Novi Sindikat 

Overview of the Day's Agenda 

09:15 - 10:00 | Panel Discussion: Navigating the AI Landscape in the Workforce 

This discussion will explore AI's evolving role in the workplace, focusing on implications for labor rights and the effects of the EU's platform work directive across member states, with a specific look at its enactment in Croatia. 

10:00 - 10:15 | Coffee break 

10:15 - 13:15 | Keynote Speech and Extended Session by Jessica Pidoux from PersonalData.io 

10:15 - 11:45 | Part 1: "The High Cost of Low Pay in the Gig Economy" 

Delve into the struggles of drivers against Uber in cities like Geneva, Paris, and across the UK, as they seek greater agency. This session will guide you through the Complex Interplay of AI, Personal Data, and Workers' Rights. Uncover the role of data access rights, examine how personal data of workers influences surge pricing models in the gig economy, and discuss the implications and potential for labour rights when workers take ownership of their data. 

12:00 - 13:15 | Part 2: "Unpacking Your Pay: Retrieving and Analyzing Personal Data for Workers Across Platforms" 

Learn how to calculate and analyze personal earnings for gig workers, focusing on various platforms including Uber, Glovo, Wolt, and others. This segment aims to offer insights and tools for personal data analysis and recovery in different sectors of the platform economy. 

13:15 - 13:30 | Closing Remarks 

Summary of key takeaways and final thoughts. 

Register HERE

 

Na hrvatskom:


Naš nadolazeći online događaj "Empowering Trade Unions in the AI-Driven World of Work" održat će se 6. veljače 2024. i bit će na engleskom jeziku. Događaj će obuhvatiti panel stručnjaka iz raznih europskih organizacija, uključujući Branku Anđelković iz Fairwork-a, Viktora Gotovca s pravnog fakulteta, i Tomislava Kiša, Glavnog tajnika Novog Sindikata. S ponosom najavljujemo i keynote govornicu Jessicu Pidoux, direktoricu PersonalData.IO i istraživačicu na Sveučilištu u Neuchâtelu. Jessica, stručnjakinja za korištenje osobnih podataka u AI platformama, pružit će neprocjenjive uvide u utjecaj na radnička prava.

Registracija OVDJE

Planiramo i susret uživo s pokrivenim troškovima smještaja i putovanja (ograničen broj). Detaljni program događaja uključuje panel diskusije, glavne govore i interaktivne sesije:

09:00 - 09:15 | Otvorenje Dobrodošlica i uvod od strane Novog Sindikata; Pregled dnevnog programa

09:15 - 10:00 | Panel rasprava: Svijet rada u doba umjetne inteligencije; Rasprava će se doticati evoluirajuće uloge umjetne inteligencije na radnom mjestu, s fokusom na posljedice za radnička prava, i učinaka EU direktive o platformskom radu u državama članicama, s posebnim osvrtom na njeno provođenje u Hrvatskoj.

10:00 - 10:15 | Pauza za kavu

10:15 - 13:15 | Glavno predavanje i produljena sesija, Jessica Pidoux (PersonalData.io)
10:15 - 11:45 | Dio 1: "Visoka cijena niske plaće u gig ekonomiji" Zaronite u borbu vozača protiv Ubera u gradovima poput Ženeve, Pariza i širom UK-a, dok traže veću autonomiju. Ova sesija će vas voditi kroz složenu interakciju umjetne inteligencije, osobnih podataka i prava radnika. Otkrijte ulogu prava pristupa podacima, istražite kako osobni podaci radnika utječu na modele dinamičkog cijenjenja u gig ekonomiji i raspravite o posljedicama i potencijalima za radnička prava kada radnici preuzmu vlasništvo nad svojim podacima.
12:00 - 13:15 | Dio 2: "Koliko doista zarađujete? Analiza osobnih podataka za radnike na platformama" Naučite kako izračunati i analizirati osobne zarade radnika na gig platformama, fokusirajući se na razne platforme uključujući Uber, Glovo, Wolt i druge. Ovaj segment ima za cilj pružiti uvide i alate za analizu i povrat osobnih podataka u različitim sektorima ekonomije platforme.

13:15 - 13:30 | Završne riječi; Sažetak ključnih zaključaka i završne misli.

Registracija OVDJE

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija