loading

O projektu MIP2030

O projektu MIP2030
27. stu 2018.

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava uručeno je novih 36 ugovora za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda vrijedne više od 75,9 milijuna kuna među kojima i Ugovor za projekt Novog sindikata „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MIP 2030“ čija je vrijednost 1.140.801, 83 HRK. Na svečanoj dodjeli ugovora uz ministra rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marka Pavića sudjelovala je i EU povjerenica Marianne Thyssen, a Ugovor je u ime Novog sindikata potpisao predsjednik Mario Iveković.  

Problemi niske razine tolerancije prema sindikalnom djelovanju, nedostatak stručnih kapaciteta socijalnih partnera te nedostatno razvijena kultura socijalnog dijaloga odraz su posljednjih 25 godina kada su se dogodile brojne promjene u načinu rada sindikata i sindikalnom organiziranju u Hrvatskoj. Dok je utvrđivanja okvira, kriterija i standarda socijalnog dijaloga prepušteno nacionalnoj i zakonodavnoj razini, sindikatima nedostaju stručni kapaciteti i snaga za neposredne pregovore s poslodavcima. Izmjene radnog zakonodavstva od 2012. do danas, dodatno su otežale proces kolektivnog pregovaranja. Novi kriteriji reprezentativnosti sindikata izazvali su gušenje sindikalnih inicijativa te pasivizirale socijalni dijalog u cijelosti. Pad sindikalne organiziranosti i slabljenje sindikalnog pokreta uzrokovano podjelama i usitnjavanjem sindikata imalo je za posljedicu bitno manje izdvajanje za edukaciju novih sindikalnih aktivista, kao i za izdavačku djelatnost. Stoga ne čudi nedostatak iskustva i znanja sindikata za učinkovito zastupanje svojih članova. Nedostatak kapaciteta i stručnosti sindikata izravan je udar na socijalni dijalog iz razloga jer su upravo sindikati pokretačka snaga socijalnog dijaloga.

Projekt „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030“ ostvaruje povećanje kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjena iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse, a u skladu je sa Strategijom Europa 2020. Predvodnička inicijativa „Program za nove vještine i radna mjesta“ (htto://ec.europa.eu/europe2020) te OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Investicijski prioritet 11.ii, Specifični cilj 11.ii 1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja (www.ljudskipotencijali.hr). Očekuje se da će se članovi projektnog tima dodatno osposobiti za stručnjake u području socijalnog dijaloga. Tematskim promotivnim videima i kroz facebook kampanju osnažit će se interesi i provesti će se kampanja za nove standarde socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt na inovativan način pristupa oživljavanju kulture socijalnog dijaloga kroz uključivanje 8 neovisnih stručnjaka koji će prema Delphi metodi odgovoriti na pitanja o stvarnim mogućnostima i razvoju novih perspektiva socijalnog dijaloga do 2030.

Jačanje socijalnog dijaloga obuhvaćeno je kroz partnerske organizacije. Grad Zagreb ima izravan interes jer je jedan od partnera tripartitnog socijalnog dijaloga u GSV-u Grada Zagreba, a u projektne aktivnosti uključuje promicanje dijaloga sa socijalnim partnerima u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razvojna agencija kao inkubator mladih inovatora i budućih poduzetnika, odnosno poslodavaca, iskazuje interes u projektu radi upoznavanja svojih članova s benefitima socijalnog dijaloga u njihovoj tvrtki i okruženju, a uključivanjem u projektne aktivnosti osigurava razmjenu informacija i članovima Lokalnoga partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba kojim taj partner koordinira. Hrvatska udruga za mirenje projektu daje dodanu vrijednost jer je institut mirenja jedan od ključnih prioriteta i osnažuje kulturu socijalnog dijaloga, a sindikalna središnjica Hrvatska udruga radničkih sindikata i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, sudjelovanjem u projektu jačaju vlastite kapacitete za sudjelovanje u socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini, odnosno na razini kompanije, a ujedno jačaju kapacitete za socijalni dijalog i na nižim razinama za sve svoje članove.

Projektom provest će se aktivnosti ispitivanja razloga slabljenja socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz istraživanje usporednom analizom hrvatskog okvira socijalnog dijaloga s okvirom za socijalni dijalog kroz primjere druge četiri zemlje EU (Švedska, Njemačka, Italija, Poljska). Rezultat istraživanja treba doprinijeti postavljanju novih standarda socijalnog dijaloga radi ujednačavanja s postignućima EU socijalnog dijaloga. Ova aktivnost osigurava podršku partnerskim organizacijama koje će rezultate istraživanja koristiti u promicanju i zagovaranju razvoja novih modela socijalnog dijaloga. Projekt partnerskom inicijativom ulaže u razvoj i unapređenje socijalnog dijaloga te ostvaruje povećanje stručnih kompetencija 40 predstavnika iz partnerskih organizacija koji će biti uključeni u programe osposobljavanja S ciljem izgradnje ljudskih potencijala socijalnih partnera održat ćr se 4 tematska okrugla stola: „Okviri djelovanja za zapošljavanje mladih“, Socijalni dijalog – brojka ili sadržaj“, „EU mehanizmi i alati za održivi socijalni dijalog uz održavanje završne konferencije „Održivi socijalni dijalog u promijenjenim industrijskim odnosima 2030“ te razmjene iskustava i upoznavanje primjera najboljih praksi.

 

 

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija