loading

Projekti

Edukacija "Jačanje komunikacije, sprječavanje i mirno rješavanje sporova" u organizaciji HUM-a

Edukacija
10. tra 2019.

Od 26.-28.03.2019., te od 02.-03.04.2019. u prostorijama Hrvatske udruge za mirenje u Zagrebu, Teslina 1, održana je edukacija na temu „Jačanje komunikacije, sprječavanje i mirno rješavanje sukoba“ u trajanu od 8 sati dnevno. Edukaciju je pohađalo 14 polaznika, predstavnika nositelja ovog projekta i partnerskih organizacija u projektu. Voditeljice edukacije bile su mr.sc. Danica Lisičar i Dušanka Pribičević-Gelb, dipl.pol., obje educirane miriteljice s višegodišnjim iskustvom u mirenjima (kolektivna i individualna mirenja). Voditeljice su upoznale polaznike s programom i ciljevima obuke. Kroz edukaciju, polaznicima je predstavljen termin, uloga i ciljevi medijacije, čemu pridonosi medijacija i koji su njeni benefiti u usporedbi s formalnim rješavanjem sukoba kroz državne institucije. Obrađene su medijacijske vještine, prepoznavanje sukoba i korištenje medijacijskih metoda u različitim fazama sukoba.

Na edukaciji posebna se pažnja posvećivala razvijanu komunikacijskih kompetencija pregovarača i aktivnom slušanju kroz teoriju i praktične vježbe. Polaznici edukacije naučili su kako reagirati u situaciji sukoba, te kako  odašiljati JA poruke.Ukazana je važnost razumijevanja nevrbalne komunikacije u pregovaranju, razumijevanju samog sukoba, mapiranju sukoba, pretpostavljanju win-win rješenja, te se razgovaralo o mogućim ishodima sukoba pri korištenju naučenih vještina.

U drugom dijelu edukacije naglasak je bio na pregovorima, pregovaračkim vještinama u rješavanju sukoba, te praktičnom uvježbavanju pregovaranja. Sudionici su također morali korisiti prezentirane im komunikacijske vještine na simuliranim slučajevima.

Zaključak nakon provedene edukacije je izražena želja svih polaznika za dodatnim educiranjem na ove teme jer su korisne kako u poslovnom okruženju, na temu socijalnog dijaloga, tako također i u situacijama iz privatnog života. Svi polaznici mišljenja su da treba poticati medijacijske vještine i raditi na tome da se ojačaju stručni kapaciteti partnera kod pregovaranja, na način da se veća pažnja posveti mirnom rješavanju sukoba, te rasterećenju krute institucionalne provedbe rješenja sukoba kroz pravosuđe, provodeći kontinuirane edukacije socijalnih partnera i članova gospodarsko socijalnih vijeća. 

 

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija