loading

Novosti

Kronologija događaja u Finvest Corpu

Kronologija događaja u Finvest Corpu
15. tra 2015.

U povodu danas održane tiskovne konferencije na kojoj su predstavljene malverzacije u poduzeću Finvest Corp, donosimo cjeloviti pregled kronologije važnih događaja koji su se u posljednjih godinu i pol dana odvili u toj firmi.

20. prosinca 2013. - Finvest Corp d.d. se kreditno zadužuje za 15.000,000,00 HRK kod Hrvatske poštanske banke. Tim kreditom uz svoje zatvara i dospjele obveze po glavnici kredita većinskog vlasnika g. Marijana Filipovića, nakon čega Finvest Corp d.d. ima problema s likvidnošću, nije u mogućnosti isplatiti redovne plaće i povećava dugovanje prema državi na osnovu doprinosa i poreza. Tijekom 2014. godine dolazi do učestalih blokada društva.

18. rujna 2014. - Uprava i Nadzorni odbor društva Finvest Corp d.d. Čabar sklapaju Ugovor o zakupu pogona u Karlovcu s društvom Proizvodnja drvenih stupova d.o.o. iz Karlovca. Navedeno društvo upisano je u registar Trgovačkog suda dana 8. rujna 2014., da bi samo deset dana kasnije uzelo u najam Impregnaciju Karlovac. U čl. 3. st. 1. regulirana je mjesečna zakupnina u iznosu od 50.000,00 kn. Direktor društva Proizvodnja drvenih stupova d.o.o. je Stjepan Kušan, koji je ujedno bio i poslovođa društva Impregnacija Karlovac te osoba od povjerenja Marijana Filipovića. Uvidom u godišnje izvješće o stanju društva 2013., vidljivo je da PC Impregnacija Karlovac u 2013. ostvaruje dobit od 2.206.672 kn. Osim toga, važno je navesti da PC Impregnacija Karlovac s HEP-om ima sklopljen Ugovor o koncesiji, pa i u samom Godišnjem izvješću o stanju društva navodi da im to „kao proizvođačima daje sigurnost prodaje i visoku stopu profitabilnosti“. Navedenim ugovorom napravljena je direktna šteta društvu i njenim radnicima u minimalnom iznosu od 1.600.000,00 kn.

Dakle, izvlačenjem novčanih sredstava iz tvrtke Finvest Corp d.d., većinski vlasnik Marijan Filipović svojim je radnjama potaknuo nemogućnost isplate plaća i zlorabio okolnosti s ciljem nanošenja štete vjerovnicima kako bi u svoju korist, protivno zakonu, umanjio imovinu društva, iako je znao, odnosno morao znati, da ono neće moći dalje podmirivati svoje obveze. Time je došlo do proboja pravne osobnosti prema Općem poreznom zakonu (čl. 26.b), odnosno Zakonu o trgovačkim društvima (čl. 10.) za cjelokupnu Upravu društva i većinskog vlasnika, a kazneno je ostvareno djelo izvlačenja i pranja novca.

16. listopada 2014. – Novi sindikat je nakon propisane procedure mirenja najavio Upravi poduzeća Finvest Corp d.d. štrajk zbog neisplaćenih šest (6) plaća radnicima. Dužnik Finvest Corp d.d. već je tada, u listopadu 2014., prema podacima Financijske agencije u blokadi u iznosu od 98 milijuna kuna (prezadužen), blokada je trajala već preko 174 dana (nelikvidan), a radnicima je dugovao 6 neisplaćenih plaća (nesposoban za plaćanje), čime su nesporno bili ostvareni svi uvjeti za otvaranje stečajnog postupka.  Radnici su svoje neisplaćene plaće pokušali naplatiti redovnim putemZahtjevom za izravnu naplatu preko Financijske agencije, a kako isto nije bilo moguće zbog prezaduženosti, nelikvidnosti te nesposobnosti za plaćanje njihovog poslodavca, ovdje dužnika Finvest Corp d.d., radnici članovi Novog sindikata (62 člana sindikata) organizirano su krajem listopada 2014. pokrenuli radnje za prikupljanje dokumentacije radi otvaranja stečajnog postupka.

5. studenog 2014. – Uprava Finvest Corpa podnosi FINA-i Prijedlog za otvaranje redovnog postupka predstečajne nagodbe i Zahtjev za određivanje privremene mjere zastoja ovrhe nad računom dužnika Finvest Corp d.d.

7. studenog 2014. – Na stranici FINA-e objavljeni su Prijedlog za otvaranje redovnog postupka predstečajne nagodbe, koji je 5. studenog 2014. podnijela Uprava Finvest Corpa, Zaključak Nagodbenog vijeća HR01 (u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak, Lidija Bosak i Anica Bujanić Djaković) kojim se poziva dužnika na nadopunu prijedloga do 22. prosinca 2014. (klasa: UP - I/110/07/14-01/7433, ur.br: 04-06-14-7433-5), Rješenje o privremenoj mjeri deblokade računa Finvest Corpa (klasa: UP - I/110/07/14-01/7433, ur. br.: 04-06-14-7433-3) te Zaključak o imenovanju povjerenika predstečajne nagodbe (klasa: UP - I/110/07/14-01/7433, ur. br.: 04-06-14-7433-4).

7. studenog 2014.  – U dopisu Ministarstvu financija (ur. br.: 511/14) Novi sindikat upozorava na zlouporabu odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (ZFPPN) u slučaju tvrtke Finvest Corp budući da dokumentacija za čiju je naknadnu dostavu Uprava Finvesta ishodila odgodu u stvarnosti predstavlja svu dokumentaciju koju je dužnik po Zakonu bio obavezan dostaviti uz podnošenje prijedloga. Novi sindikat od nadležnog ministra traži da u okviru svojih ovlasti pokrene pitanje odgovornosti članova nagodbenog vijeća koji su svojim postupkom onemogućili radnike da nakon tada već 8 neisplaćenih plaća i u sljedećem nepoznatom roku ostvare svoje pravo na plaću. 

10. studenog 2014. – Na dopis Novog sindikata, poslan Ministarstvu financija 7. studenog 2014., očituje se Sektor usluga za državu FINA-e, u čijem očitovanju (klasa: 110-07/14-01/17, ur. br.: 04-06-14-209) stoji da je navedeno postupanje Nagodbenog vijeća u potpunosti u skladu sa ZFPPN-om te se poziva na čl. 49. st. 1. t. 4. ZFPPN-a kojim je propisano da će prijedlog dužnika biti odbačen „ako dužnik po pozivu nagodbenog vijeća nije dopunio prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe pa sadržaj prijedloga nije u skladu s odredbama ovoga Zakona“.

18. prosinca 2014. – Uprava Finvest Corpa urudžbira Zahtjev za produljenje roka za dostavu dokumentacije s obrazloženjem da dužnik "uslijed krajnje otežane situacije sa zaposlenicima, uslijed nemogućnosti isplate ukupnih zaostalih osobnih dohodaka, nije bio u mogućnosti, do zadanog datuma, osigurati izradu propisane dokumentacije. Kako se u međuvremenu stabilizirala situacija u Društvu započet je intenzivan rad na izradi propisane dokumentacije."  

29. prosinca 2014. – Na stranicama FINA-e objavljen je Zahtjev za produljenje roka za dostavu dokumentacije, koji je podnio Finvest Corp, te Zaključak kojim se produžuje rok za dostavu nedostajuće dokumentacije (klasa: UP - I/110/07/14-01/7433, ur. br.: 04-06-14-7433-11) određen Zaključkom Nagodbenog vijeća HR01 (klasa: UP - I/110/07/14-01/7433, ur.br: 04-06-14-7433-5) od 7. 11. 2014. te se poziva dužnik da dostavi nedostajuću dokumentaciju zaključno s danom 28. 1. 2015.

23. siječnja 2015. – Uprava Finvest Corpa FINA-i urudžbira Zahtjev za produljenje roka za dostavu dokumentacije s obrazloženjem da dužnik „uslijed krajnje otežane situacije sa zaposlenicima, uslijed nemogućnosti isplate ukupnih zaostalih osobnih dohodaka, nije bio u mogućnosti, do zadanog datuma, osigurati izradu propisane dokumentacije. Kako se u međuvremenu stabilizirala situacija u Društvu započet je intenzivan rad na izradi propisane dokumentacije. Službe društva su u produljenom roku došlo do vrlo visoke završenosti navedene dokumentacije, no zbog potrebe provedbe postupka revizije društvu se trenutno nalazi u opasnosti od nemogućnosti stizanja danih rokova kvalitetne pripreme cjelokupne potrebne dokumentacije.”

27. siječnja 2015. – Na stranicama FINA-e objavljen je Zaključak Nagodbenog vijeća kojom se Upravi Finvest Corpa produžuje rok za dostavu nedostajuće dokumentacije određen Zaključkom Nagodbenog vijeća HR01 klasa: UP - I/110/07/14-01/7433, Ur.br: 04-06-14-7433-11 od 29.12. 2014. godine te se poziva dužnik da dostavi nedostajuću dokumentaciju zaključno s danom 26. 2. 2015. godine (klasa: UP - I/110/07/14-01/7433, ur. br.: 04-06-15-7433-14).

17. ožujka 2015. - Na sastanku predsjednika Uprave Finvesta g. Viktora Horvatinovića s predstavnicama Novog sindikata vezano uz rješavanje radnopravnog statusa radnika PC 2 i radnika PC 9 koji su u štrajku, Uprava izlaže sljedeće:

Uprava potvrđuje da  prestaje s radom proizvodnja u PC 2 - tvornica namještaja Čabar zbog nerentabilnosti poslovanja, gubitka tržišta i daljnje nemogućnosti osiguranja poslovanja tog centra.
Zatečenih 49 radnika PC 2 i dio radnika Uprave utvrđuju se kao višak i zbrinut će se na način da se radnicima koji to žele ponudi radno mjesto unutar pogona Pilane Gerovo, dok će se radnicima koji se izjasne da ne žele nastaviti rad u pogonu Gerovo uručiti poslovno uvjetovani otkazi uz zakonski određenu otpremninu uvjetovanu dužinom neprekinutog rada kod ovog poslodavca.
Pozivaju se radnici PC 2 / računovodstva da se zaključno s petkom 27. 3. 2015. izjasne o predloženom, tj. nastavku rada u Gerovu, odnosno - posljedično - poslovno uvjetovanom otkazu.

9. travnja 2015. - Na sastanku održanom u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na kojem su bili prisutni ministri Boris Lalovac, Mirando Mrsić i Tihomir Jakovina, predsjednik Uprave Viktor Horvatinčić te predstavnici Novog sindikata, izneseni su stavovi Novog sindikata da državne institucije nezakonito pogoduju Finvestu, odnosno većinskom vlasniku Finvesta, a na štetu vjerovnika i radnika. Ministar financija se tada ogradio od tvrdnje da postoji pogodovanje, ali je potvdio kako postoje indicije o nezakonitim radnjama u samom Finvestu te najavio kako će zatražiti provođenje istražnih radnji.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija