loading

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti GDPR

Novi sindikat posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka.

Ta politika zaštite privatnosti uređuje odnos prema podatcima koje Sindikat prikuplja prilikom učlanjenja u Sindikat.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Sindikat ne prikuplja osobne podatke od članova osim kad ih član dobrovoljno daje, pri učlanjenju čime pristaje na njihovo korištenje. Korištenje osobnih podataka Sindikat će koristiti isključivo na način i u svrhu koja je navedena na Pristupnici.

Sindikat je obvezan poštivati povjerljivost podataka. U slučaju promjene osobnih podataka molimo članove da o promjenama obavijeste Sindikat kako bismo ispravili ili ažurirali osobne podatke.

Ulažemo velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka, pri čemu su podatci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenoga pristupa te neovlaštenog izdavanja.

Načela obrade podataka

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Sindikat pridržava prilikom obrade osobnih podataka.  Svaka organizacijska jedinica Sindikata dužna je osigurati pridržavanje načela obrade podataka.

Sindikat osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

Zakonito i pošteno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Sindikat će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika.
U skladu s tim, unutar Sindikata definirana su jasna pravila i procesi kako bi se osigurala zakonita i poštena obrada, a uspostavljeni su i kontrolni mehanizmi ( tehničke mjere).
Transparentno – Sindikat će osigurati transparentnost obrada osobnih podataka te će, sukladno Uredbi, pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženja obrada, temelje i zakonitosti obrade i sl.
Sindikat će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
Uz ograničenje svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Uz ograničenje pohrane – Sindikat osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Sindikat osobne podatke može pohraniti i dulje, ali za to mora imati jasnu svrhu u smislu zakonske obveze
Koristeći samo potrebne podatke –Sindikat osobne podatke prikuplja i obrađuje na način da su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
Točnost – Sindikat osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. Sindikat osigurava primjenu ovog načela na način da uspostavlja redovite kontrole, ali i transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak podataka u slučaju da ispitanik primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno naveden.
Sindikat osigurava sigurnost, nadzor i kontrolu nad podacima i obradama podataka (cjelovitost i povjerljivost) – Sindikat prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Statistika poslužitelja 

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu Novisindikat.hr. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenosti web stranice Novisindikat.hr.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranici Novisindikat.hr te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranice  budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlašten pokušaj izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji izmjene podataka na ovoj web stranici trogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies

Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici Novisindikat.hr.

Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice novisindikat.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija