O Novom sindikatu

Novi sindikat osnovan je 2002.  godine u Zagrebu  kao sindikat općeg tipa, što znači da učlanjuje i organizira radništvo u svim granama i djelatnostima na području cijele države. Budući da smisao sindikalizma vidi u ujedinjavanju a ne fragmentaciji radništva, Novi sindikat želi raditi na povezivanju i okrupnjavanju sindikalnog pokreta nadilazeći strukovne i teritorijalne podjele.

Za Novi sindikat ideja sindikalnog organiziranja počiva na odlučivanju odozdo, tako da su temeljni organizacijski oblik Sindikata sindikalne podružnice ustrojene na razini poduzeća i ustanova, ali i gradova. Pritom se podržava i potiče autonomija podružnice, jačanje njenih organizacijskih kapaciteta i njeno povezivanje s drugim podružnicama Novog sindikata. U ovom trenutku Novi sindikat učlanjuje u 100-tinjak, a ima ustrojenih 17 sindikalnih podružnica u 14 poduzeća i ustanova, dva grada (Karlovcu i Ravnoj Gori) te u djelatnosti humanitarnog razminiranja.

Osnovni cilj Novog sindikata jest ostvarivanje interesa radnika koje učlanjuje, pri čemu posebnu važnost pridaje sklapanju kolektivnih ugovora u poduzećima, ustanovama i granama u kojima okuplja članstvo. U svakodnevnom radu, osobito u procesu pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora, Sindikat se redovito konzultira s radnicima, uz apsolutno uključivanje sindikalnog povjerenika u sve procese vezane uz sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje.

Novi sindikat je potpisnik 20 trenutno važećih kolektivnih ugovora na razini poduzeća i ustanova (Calligaris, Croatia Airlines, Čavle, Čistoća Karlovac, Domaća tvornica rublja, Dom za starije i nemoćne osobe Park, Groblja Jastrebarsko, Hrvatski centar za razminiranje, Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Hrvatska poljoprivredna agencija, Imunološki zavod, JUNP Plitvička jezera, Lipovljani Lignum, Orljava, Ravna, Vodovod Karlovac, Zagrebački holding, Zelenilo Karlovac te Jadranska vrata i Luka Rijeka putem NSZRL-a) te dvaju kolektivnih ugovora na granskoj razini (za djelatnost humanitarnog razminiranja i za radnike u ustanovama kulture).

Osim posvećenosti sindikalnom radu, edukaciji i organiziranju radnika, Novi sindikat aktivno radi na povezivanju s ostalim organizacijama civilnog društva s ciljem stvaranja širih saveza u borbi za radnička prava i obranu javnih dobara.

 

KONTAKT:

Park stara Trešnjevka 2, Zagreb, Hrvatska

E-mail: ns@novisindikat.hr

Tel: 01 3024-191 ili 01 3024-244  

Fax: 01 3026 531

 

Predsjednik Novog sindikata: Mario Iveković

Glavni tajnik Novog sindikata: Tomislav Kiš