SLIKE Radničke športske igre Grada Zagreba u organizaciji Novog sindikata 2016. g. na Jarunu

[bg|SportskeIgre2016]

i druge slike