PARTNERSTVO

Novi sindikat je član Hrvatske udruge radničkih sindikata

HURS

 

 

Naši partneri:

 

     SINDIKAT KABINSKOG OSOBLJA ZRAKOPLOVA

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA STUDENTSKIH CENTARA RH

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIKA RIJEČKE LUKE